Zee- en binnenvaartkeuringen

 Wekelijks op woensdagavond neemt dr Korfker zee- en binnenvaartkeuringen af. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de praktijkassistenten.

Meenemen bij de keuring

 • Een geldig legitimatiebewijs 

Inhoud van de keuring

 • Een vragenlijst en vraaggesprek waarbij niet alleen wordt gevraagd naar de huidige klachten, maar ook naar vroegere ziekten en ongevallen (anamnese). 
 • Een algemeen lichamelijk onderzoek. 
 • Onderzoek van de urine. 
 • Het bepalen van de gezichtscherpte veraf en dichtbij, evt. met behulp van een bril. 
 • Onderzoek van de oogbewegingen en controle op dubbelzien. 
 • Onderzoek van de gezichtsvelden. 
 • Onderzoek van het kleurenzien. 
 • Inspectie van de gehoorgang en het trommelvlies. 
 • Het bepalen van de gehoorscherpte met audiogram. 

 

Goedkeuring
Een kandidaat wordt goedgekeurd als hij/zij voldoet aan de keuringseisen. Dit betekent dat er géén aandoening is gevonden die een veilige uitoefening van de werkzaamheden belemmert, dat hij/zij ten allen tijd in staat wordt geacht adequaat te handelen, ook in geval van nood en dat zijn/haar aanwezigheid aan boord geen gevaar oplevert voor de gezondheid van de overige opvarenden.

Afkeuring en herkeuring
Een kandidaat kan tijdelijk of blijvend worden afgekeurd. Veel voorkomende aandoeningen welke tot afkeuring kunnen leiden zijn onder andere slechthorendheid, een beperkt gezichtsvermogen, epilepsie, een herseninfarct of
beroerte, geestesziekten, instabiele suikerziekte, alcoholisme en verslaving aan
verdovende middelen.
Bij een tijdelijke afkeuring verwacht de arts dat de kandidaat na behandeling binnen drie jaar weer aan het werk kan. Dezelfde keuringsarts kan de kandidaat herkeuren. Goedkeuring door een andere keuringsarts is ongeldig.
Een blijvende afkeuring betekent dat het onwaarschijnlijk lijkt dat iemand weer een vaarbewijs kan verkrijgen. Na een blijvende afkeuring kan de kandidaat alleen een herkeuring aanvragen bij een scheidsrechter.

Scheidsrechter
Na een afkeuring kan via KLM Health Services (020-6493072) een herkeuring aangevraagd worden. De herkeuring zal worden verricht door een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen scheidsrechter, een andere arts dan de afkeurende dokter. Soms wordt besloten om een specialist in te schakelen, bijvoorbeeld voor gezicht en gehoor. Voor andere specialismen kan soms informatie van de eigen arts voldoende zijn, of moet een onderzoek bij een onafhankelijk specialist worden aangevraagd.

Tarieven keuring

 • Keuring volledig (lichamelijk, gezicht en gehoor) € 130,- exclusief BTW. Het tarief is exclusief eventueel aanvullende onderzoeken of opvragen van informatie;
 • Herkeuring door scheidsrechter € 130,- exclusief BTW indien fysiek onderzoek plaatsvindt en € 85,- exclusief BTW bij een schriftelijke beoordeling. 


De kosten voor de keuring, herkeuring, onderzoeken en het opvragen van medische informatie zijn voor rekening van de gekeurde.

 Indien het voor u mogelijk is, dan gaarne het onderstaande formulier uitprinten en ingevuld meenemen:

Formulier zeevaartkeuringen

Bron: www.ilent.nl (geraadpleegd op 11-05-2016)

Contact

Telefoon 0228 312997
 

Korfker

Molenweg 9a
1601 SR Enkhuizen
Telefoon:
0228 312997
Routebeschrijving >